سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد تهران 
معاونت فرهنگی 
1373/07/02 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکزاسناد انقلاب اسلامی خراسان 
محقق 
1374/07/01 
1381/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مدرسه علمیه حضرت زینب 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
دانشگاه فردوسی مشهد  
مدرس 
 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
مجله اندیشه حوزه مشهد وابسته به دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
پژوهشگر  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مجله بین المللی زائر  
پژوهشگر  
 
ادامه دارد 
عضو شورای نویسندگان 
همکاری 
روزنامه خراسان  
نویسنده  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
روزنامه قدس  
نویسنده  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه پیام نور مشهد 
مدیرگروه رشته های الهیات  
 
ادامه دارد 
مدیرگروه  
همکاری 
سازمان تبلیغات اسلامی خراسان  
مدرس  
 
ادامه دارد 
تدریس 
همکاری 
دفترتبلیغات اسلامی 
پژوهشگر 
 
ادامه دارد 
پژوهش 
همکاری 
معاونت تبلیغات وارتباطات استان قدس 
عضو هیآت علمی (اداره پاسخ گویی مسائل دینیو علمی) 
 
 
کارشناس 
همکاری 
موسسه آموزش عالی خاوران 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مدرس 
همکاری 
مرکزمدیریت حوزه علمیه خراسان 
استاد مشاور پژوهشی 
 
ادامه دارد 
ستاد مشاور پژوهشی 
تدریس 
دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی  
تدریس 
لشکر 77 
مدرس 
 
 
معارف اسلامی  
تدریس 
دانشگاه پیام نور مشهد 
مدرس 
 
 
روش تدریس درعلوم اسلامی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور مشهد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شرح لمعه 
تدریس 
دانشگاه پیام نور مشهد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فلسفه فقه 
تدریس 
دانشگاه پیام نور مشهد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تاریخ فقه وفقها 
تدریس 
مدرسه حضرت زینب(س) 
مدرس 
 
 
سیره ائمه (ع) 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی کارگران  
مدرس 
 
ادامه دارد 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
دانشگاه پیام نورمشهد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
پژوهش درموضوعات منتخب 
تدریس 
دانشگاه پیام نورمشهد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فقه تطبیقی 
تدریس 
دانشگاه پیام نورمشهد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اصول فقه 
تدریس 
دانشگاه پیام نورمشهد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
شناخت منابع تاریخی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی خاوران 
مدرس 
 
ادامه دارد 
انقلاب اسلامی 
تدریس 
موسسه آموزش عالی خاوران 
مدرس 
 
ادامه دارد 
آینن زندگی 
تدریس 
موسسه عالی آموزشی عطار 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه اسلامی 
تدریس 
مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری 
مدرس 
1393/06/01 
ادامه دارد 
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 
همکاری 
اندیشه حوزه مشهد وابسته به دانشگاه علوم اسلامی رضوی 
پژوهشگر  
 
 
پژوهشگر  
تدریس 
مدرسه علمیه حضرت زینب 
مدرس 
 
 
تاریخ وسیره معصومین 
تدریس 
دانشگاه پیام نور مشهد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
دروس فقه وروش تحقیق  
تدریس 
دانشگاه پیام نور مشهد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
تریخ فقه وفقها 
تدریس 
موسسه آموزش عالی خاوران 
مدرس 
 
 
انقلاب اسلامی