بایسنقر میرزا فرزند ملکه گوهرشاد آغا بانی هنر در کتابت، بازوی پدر در سیاست (737-799ق)
46 بازدید
محل نشر: مشکو‌ة » پاییز و زمستان 1383 - شماره 84 و 85 » (9 صفحه - از 199 تا 207)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1383/5/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی