پیامدهای فقر از نگاه امام علی (ع)
37 بازدید
محل نشر: ماهنامه زائرسال هشتم، شماره 9 (پیاپی 84)، آذر 1380
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی