شهید مدرس اسوه ی فضیلت و معنویت
41 بازدید
محل نشر: درسنامه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علی سکندر ی پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی پیش ازاین که پیرامون شخصیت آیت الله سید حسن مدرس مطالعه ای داشته باشم شنیده بودم که وی به لحاظ مذهبی ،فقهی ،زهد وتقوا و بویژه درسیاست چهره ای برجسته درتاریخ دارد . شاید اولین سخنی که ازاو شنیده بودم جمله ی معروف " سیاست عین دیانت ماست " بود. ولی زمانی که مشغول مطالعه برخی از کتبی که پیرامون شخصیت وی نوشته شده ،گردیدم به خودم گفتم که بی دلیل نیست این اشخاص درتاریخ جاوید می مانند . واز آنها به نیکی یاد می شود .مرحوم مدرس درتاریخ صدساله اخیر ازچهره های ممتازی بود که هنوزابعاد شخصیتی او برای جامعه ی ما بخوبی روشن نشده است. با توجه وظیفه ای که در این برهه از زمان بردوش ما سنگینی می کند بیان ایده ها ،فضیلت ها ،شجاعت ها ومعنویت این گونه شخصیتها ست.بی تردید در میان شخصیت های بزرگ دینی و سیاسی معاصر، شهید آیت الله سید حسن مدرس از چهره های ماندگار است . نوع زندگی و عمل کرد و رفتارهای وی می تواند برای همه اقشار جامعه و به ویژه کسانی که امروز در کسوت عالمان دین و نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی به انجام وظیفه مشغولند، الگو و سرمشق باشد . چرا که این عالم متعهد و مسؤولیت شناس در یکی ا ز برهه های بسیار سخت و در عین حال حساس و سرنوشت ساز تاریخ ایران اسلامی و در شرایطی که احاد مردم در نتیجه حاکمیت زمامداران بی کفایت و مستبد داخلی و نفوذ و دخالت بیگانگان استعمارگر خارجی با انواع مشکلات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و . . . دست به گریبان بودند، به دفاع استقلال کشور و ارزش های فرهنگی و حقوق پایمال شده مردم پرداخت و در نهایت هم با نثار جان خود از تحقق پیدا کردن اهداف و نقشه های شوم بیگانگان و ایادی مزدور آنان جلوگیری به عمل آورد . دراین مقاله تلاش می شود در سه محور:1- فضیلت های علمی 2- فضایل معنوی3- خلوت سید از زبان خودش ، شخصیت بی مانند را او از تصور به تصدیق بکشانیم