نگاهی به الگوی مصرف از منظر امام رضا
42 بازدید
محل نشر: مجله مشکوه زمستان 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای یافتن راه درست زندگی کردن وچگونه هزینه نمودن طبق تعلیمات پیشوایان دین اسلام سعی می کنیم تا الگوی مصرف ازمنظر امام رضا (ع) را در محورهای زیر مورد بررسی قرار دهیم : شناخت شناسی الگوی مصرف؛بهره بردن از نعمت‌ها ؛ رعايت میانه روی واعتدال در زندگی؛ نشانه های انسان پرهیزگار؛ حرمت اسراف وتبذیرومسألة مالکیت