مدرس، اندیشمندی فرهنگ‌ساز،
41 بازدید
محل نشر: مجله مشکوه پاییز 1384
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مدرس، اندیشمندی فرهنگ‌ساز، عنوان مقاله ای است که به قلم علی سکندری به نگارش درآمده در این مقاله تالیفات شهید مدرس بیان گردیده و فعالیت‌های وی در دوره سرپرستی مدرسه سپهسالار بازگو شده است