واکاوی یورش نظامیان رژیم ستم شاهی به مهمترین مرکز درمانی مشهد در 23 آذر 57 ؛
38 بازدید
محل نشر: روزنامه قدس 23/09/1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی