نقش روحانیت مبارز درخراسان(1)
35 بازدید
محل نشر: سومین ویژه نامه تاریخ پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه فردسی مشهد
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/10/10
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دراین مقاله کوشیده شده تا نقش روحانیت مبارز حوزه مشهد در روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.