مدیریت زمان زیارت و عبادت
35 بازدید
محل نشر: نشریه بین المللی زائر/218/
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تبیین مدریت زمان در حین زیات و عبادت