مسجد کرامت کانون مبارزه
37 بازدید
محل نشر: وژه نامه نقش مشهد در انقلاب اسلامی فصلنامه تاریخ پژوهی دانشگاه فروسی اسفند1392
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی نقش مسجد کرام مشهد در جریان مبارزه نهضت اسلامی مردم ایران علیه رژیم پهلوی