رمز وحدت و پایداری در پیام امام رضا به عبدالعظیم حسنی
37 بازدید
محل نشر: ماه نامه بین المللی زائر،223/
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به توصیه های امام رضا(ع) به شیعیان و پیروانش داشته اند که سبب پایداری در نظام و هویت دینی شیعه میگردد.