فلسفه حرمت ربا در نظام اقتصادی اسلامی
38 بازدید
محل نشر: ماه نامه بین المللی زائر،225/1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به بیان آثار و پیامدهای ربا در نظام اجتماعی با توجه به احادیث امام رضا(ع) پرداخته شده است