ویژگی های خردمندان از نگاه امام رضا(ع)
41 بازدید
محل نشر: ماه نامه بین المللی زائر،شماره227سال1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله با توج احادیث امام رضا(ع) به ده ویژگی مهم خردمندان پرداخته شده است