نماز عید اما، حسرتی بر دلها
39 بازدید
محل نشر: ماه نامه بین المللی زائر،شماره228سال1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به موضوع نماز خواندن امام رضا در عیدفطر 201قمری پرداخته می شود. اما به دلیل استقابل مردم از اقامه نماز پشت سر امام مامون نگران شد و دستور ممانعت از اقامه ان شد.