ماهی برای دع(نگاهی به مناسبت ذی قعده در دهه کرامت
42 بازدید
محل نشر: ماه نامه بین المللی زائر،شماره229سال1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به چند روی دادمهم و روزهای که شایسته هست انسان به زیارت امام رضا(ع) رفته و مشغول راز و نیاز با خدای خویش بنشیند.