امام علی وسفر نوشت ساز به یمن
36 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات فی رحاب الامام علی(ع)(عربیة وفارسیة)1393
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به سفرهای امام علی(ع) به یمن که از سوی پیامبر اکرم اسلام(ص) ماموریت داشته ف پرداخته شده است