مشروعیت حکومت از دیدگاه امام خمینی(ره)، فلسفه سیاسی
36 بازدید
ناشر: کنگره امام خمینی(ره) و اندیشه حکومت اسلامی / قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی