اعجاز وحدت کلمه، رمزپیروزی مردم در انقلاب اسلامی بود
44 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
مصاحبه کننده : سلیمانی
محل مصاحبه : تلفنی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : ایکنا
تاریخ نشر : Feb 17 2014 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

گروه اجتماعی: مدیر گروه الهیات دانشگاه پیام نور مشهد گفت: رمز پیروزی و پایداری انقلاب اسلامی ایران وحدت کلمه بود که این موضوع در پیام امام رضا(ع) نیز مشاهده می شود.