میزگرد شهرآرا با موضوع بررسی شیوه پرداختن به تاریخ در رسانه‌ها
48 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : روزنامه شهرآرا مشهد
محل مصاحبه : ساختمان موسسه فرهنگی شهرارا
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : خراسان
تعداد شرکت کننده : 0

شهر مشهد در درازنای زمان، تاریخی پرفراز و نشیب داشته است که هویتی متفاوت از دیگر نقاط کشور به آن بخشیده است. نظر به لزوم پرداختن به تاریخ گذشته این شهر در دل روزمره‌های رسانه‌های شهری برای رسیدن به آینده‌ای نیک و روشن، می‌طلبید که میزگردی را با متولیان و دست‌اندرکاران این میدان فراهم آوریم. مطلب حاضر حاصل میزگردی است که با حضور جمعی از کارشناسان و پژوهشگران حوزه تاریخ مشهد در روزنامه شهرآرا برگزار شد.