برسی جامعه شناختی کوفیان در رابطه با قیام امام حسین
40 بازدید
محل ارائه: اداره روابط بین الملل آستان قدس رضوی
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی